Pilne!

Łącznik tylko z nazwy
Ministerstwo Kultury mówi NIE
RIPOK: Nie ma czasu, ani pieniędzy