Przejście - porażka
Potężny wybuch zniszczył dom
Zielonka: Mieszkańcy chcą drzwi